PDF Optimalizace Všeho - youtube kanál věnovaný optimalizaci

PDF Víte Proč - youtube kanál věnovaný ZŠ & SŠ matematice

Problém obchodního cestujícího Challenge: Naklikej co nejkratší cestu

Referativní seminář k bakalářské práci

Výpočetní aspekty optimalizace

Úvod do Optimalizace

Teorie Optimalizace